Artikelen

Chemische mengsels met oude etiketten uit de schappen

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische mengsels in de handel voorzien zijn van een etiket volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Bedrijven moeten hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze indelen, etiketteren en verpakken voordat deze in de handel worden gebracht.

Pictogrammen

De CLP-verordening is nu de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde. Vanaf 1 juni kunnen alleen gevaarlijke chemische stoffen worden geleverd die zijn voorzien van een etiket met CLP-pictogrammen.

Als u nog producten in de schappen hebt met een etiket volgens de vereisten van de eerdere wetgeving, moet u er nu voor zorgen dat deze uit de handel worden gehaald of opnieuw worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Het doel van de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu maar ook om het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen te vergemakkelijken. Basis is het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem, overeengekomen door de Verenigde Naties.

Wettelijk bindend

CLP is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Uit hoofde van CLP zijn fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van stoffen of mengsels verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens ze in de handel te brengen.

On-Pack Information

Behoefte veel tekstruimte op uw etiket? Door een capaciteit tot 56 pagina's kunt u de hoeveelheid informatie op uw verpakking aanzienlijk uitbreiden. U vermeldt hierdoor probleemloos alle verplichte zaken, zoals ingrediënten, herkomst en waarschuwingen in iedere gewenste taal op uw product. Neem contact met ons op wanneer u op zoek bent naar deskundig advies, een vrijblijvende offerte of een sample-map.

Deel deze pagina

Neem contact op

Contact